Logo

Nejnižších teplot je v Chamrousse tradičně dosahováno v lednu; průměrné teploty se v tomto období pohybují mezi – 2 a 7 °C. Nejvyšší jsou v červenci (14 - 28 °C). V tomto měsíci svítí slunce průměrně 9 hodin denně (v listopadu a prosinci 2 hodiny).

Červenec je také nejsušších měsícem, srážky se tu vyskytují průměrně 6 dní. Nejbohatší na srážky je duben – prší i 19 dní v měsíci.